เกี่ยวกับ ห้องเย็น
         เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิต ออกแบบ และติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นฝั่งประกอบเร็ว ในอุตสาหกรรมความเย็น นอกจากนี้เรายังพัฒนาห้องเย็น เพื่อให้ SME หรือ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง ใช้งานห้องเย็นได้ง่ายและสะดวก ในราคาที่เหมาะสม


ด้วยปัญหาของผู้ใช้งานห้องเย็นในด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงพัฒนาเทคโนโลยี เราจึงมีระบบตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็นผ่านอินเตอร์เน็ต ลดความเสี่ยงสินค้าภายในห้องเย็นเสียหาย เพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0
ห้องเย็นฝั่งประกอบเร็วติดตั้งหน้างาน
ห้องเย็นราคา
คลิปประกอบห้องเย็น
ห้องเย็นสำเร็จรูปตั้งพื้น
ห้องเย็นราคา
ยกไปวางที่หน้างาน พร้อมใช้งานทันที
พื้นที่วางห้องเย็น ควรสูงกว่า 2.6 ม.
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
โครงสร้างเหล็กแข็งแรง
ไม่เหมาะกับพื้นที่เล็กๆ ที่ขนย้ายไม่สะดวก
รับประกัน 1 ปีเต็ม
เวลาผลิต 25 - 30 วัน
มีระบบเช็คอุณหภูมิผ่านมือถือ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาเริ่ม 280,000
ประกอบติดตั้งห้องเย็น ที่หน้างาน
ติดตั้งกับพื้นที่ทุกรูปแบบ (พื้นที่เรียบ)
ใช้เวลาติดตั้ง 1 ถึง 2 วัน ใช้งานได้ทันที
อุปกรณ์ของใหม่ได้คุณภาพทั้งหมด
สามารถรื้อและขนย้ายได้
ต่อขยายห้องได้ในอนาคต
รับประกันนาน 1 ปี
มีระบบเช็คอุณหภูมิผ่านมือถือ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาเริ่ม 292,000
เคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนมีห้องเย็น

1. เตรียมพื้นที่ สำหรับติดตั้งห้องเย็น เช่นการเตรียมระดับพื้นที่

2. เช็คระบบไฟฟ้าให้เพียงพอกับห้องเย็น

ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับห้องเย็น
ขั้นตอนก่อนสร้างห้องเย็น


หมดปัญหาเรื่องหาข้อมูลอะไหล่ห้องเย็นไม่ได้
ฟรี! ไม่เก็บค่าบริการในการใช้งาน
ค้นหาราคาอุปกรณ์ห้องเย็น
ความรู้เรื่องห้องเย็นที่น่าสนใจ